Kontakt

Szkolenia i Benchmark Tours

mgr Monika Stańczyk
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel./fax: 71 36 80 980
e-mail: monika.stanczyk [at] ue.wroc.pl
bud. CKU, pok. 5

Studia podyplomowe

mgr Alina Sofińska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel./fax: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska [at] ue.wroc.pl
bud. CKU, pok. 4

Pozostałe sprawy

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 71 36 80 665
marek.krasinski [at] ue.wroc.pl