Koło Naukowe KAIZEN

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krajów Wschodnioazjatyckich KAIZEN powstało w 2007 roku i działa do dzisiaj.

Misją zapisaną w Statucie KN KAIZEN jest:

Koło, założone przez wyróżniających się studentów różnych kierunków studiów, powstaje z zamiarem szerzenia współczesnych modeli zarządzania, opartych na modelach japońskich. Celem naszym jest stworzenie grupy doskonale wykształconych młodych ludzi, znających języki wschodnioazjatyckie o nowoczesnym spojrzeniu na mechanizmy rządzące rynkiem i pracą w organizacji, która to grupa przyczyni się do intensywnego rozwoju gospodarki III Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Przez 4 lata udawało się tę misję realizować, później nastąpił okres zawieszenia działalności, aż do wielkiej reaktywacji w 2013 roku.

www.kaizen.ue.wroc.pl